SMS-tjänst

Nu kan du få svar på mediala frågor, via SMS och du får svar inom 24 timmar

Gör så här:Skriv din fråga så utförligt du kan. Beskriv kort din fråga utan att avslöja alltför mycket. Men ju detaljerad fråga jag får desto bättre svar får du. Jag ger dig utförligt svar inom 24 timmar i samma sms du skickat din din fråga, och när swishen kommit in. Jag svarar dig mer än bara ja och nej på din fråga. Jag svarar medialt och med mina guiders hjälp.

Var noga med att skriva namn på swishen och ditt SMS ifall någon annan swishar åt dig. Annars vet jag inte vem som betalat och från vem det är.

Skicka din fråga till nr 0761114636

Swish till samma nr 0761114636

(Anna Bengtsson)

Kostnad: 59 kr/fråga

Du kan fråga om det mesta, som t ex kärleken, bostaden, yrke, ekonomi, familj, tidigare liv, personlig utveckling, andliga upplevelser etc.

Jag svarar ej via SMS tjänsten på andekontakt, sjukdomar, död, olycka,  djurkommunikation eller personer i 3 hand.

Annons